جمعه 26 مهر 1398

خانواده محوری و توجه به شاخصه های رفتاری در مدارس تقویت شود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/05 14:01 بازدید: 3578

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان ارتباط موثر در خانواده و تقویت گفتگو در بستر کوچک خانه را نتیجه آموزش های عمومی به ویژه از سوی معلمان خواند و افزود: لازم است تا خانواده محوری و توجه به شاخصه های رفتاری در مدارس تقویت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ همایش زنان سرپرست خانوار آموزش و پرورش استان با حضور فرحناز مینایی پور مدیرکل بانوان آموزش و پرورش کشور ،برخی مدیران استانی و زنان سرپرست خانوار آموزش و پرورش گیلان برگزار شد .

فاطمه رفیعی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان در این همایش با اشاره به جایگاه سازنده زنان در خانواده و جامعه،معلمان را اسوه ایثار خواند و بر ضرورت رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش کشور به مسائل رفاهی بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار تاکید کرد .

وی ارتباط موثر در خانواده و تقویت گفتگو در بستر کوچک خانه را نتیجه آموزش های عمومی به ویژه از سوی معلمان خواند و افزود: لازم است تا خانواده محوری و توجه به شاخصه های رفتاری در مدارس تقویت شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل بالای بانوان در آموزش و پرورش ، خواهان ایجاد فرصت های برابر و عادلانه بر اساس شایسته سالاری در احراز پست های مدیریتی در آموزش و پرورش استان شد و از مدیر کل آموزش و پرورش خواست تا در پست های مدیریتی از بانوان توانمند و متخصص نیز استفاده کنند.

وی در ادامه از مینایی پور مدیر کل بانوان و خانواده آموزش و پرورش کشور خواست تا افزایش رفاه کارکنان آموزش و پرورش به ویژه بانوان سرپرست خانوار ، بانوان ایثارگر ، خانواده شهدا و از همه مهم تر زمان مناسب برای ورزش کارمندان در طول هفته را در کشور پیگیری نماید . 

وی توضیحاتی در خصوص سیاست های کلی دفتر امور بانوان در سالجاری و سال آینده ارائه داد و افزود: در تدوین سند توسعه ارتقای وضعیت زنان استان گیلان که به تازگی تنظیم شده الویت هایی لحاظ شده که از جمله آن می توان کاهش آسیب های اجتماعی ، بحث بهداشت و سلامت بانوان ،سالمندی استان و اشتغال بانوان و جوانان است.

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی