یکشنبه 30 تیر 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان - 25 شهریور 1397

ایجاد : ‎1397/06/25 11:46
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 25 شهریور 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی