چهارشنبه 27 شهریور 1398
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی