چهارشنبه 27 شهریور 1398

نشست کارگروه پژوهش، نوآوری و فناوری استان به ریاست استاندار گیلان و با حضوروزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ایجاد : ‎1397/12/21 16:56 بازدید: 381
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی