جمعه, 09 مرداد 1394
منطقه آزاد
مزایای منطقه آزاد

 

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه وآزاد اقتصادی بندری

1-  برخورداری از مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی

2 -  آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی

3 -  تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها با آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

4 - صادرات کالا بدون تشریفات گمرکی و امکان ترانزیت، ترانشیپ و صدور مجدد کالا

5 - ارتباط مستقیم از طریق راه آهن و جاده با کشورهای آسیای میانه، خاور دور و روسیه و شمال اروپا

6 - امکان واگذاری اراضی و انبار به شکل استیجاری با قیمت های رقابتی بصورت کوتاه و بلند مدت به متقاضیان و سرمایه گذاران

7 - امکان ورود مواد اولیه بدون تشریفات گمرکی به منطقه و پردازش کالا و صادرات مجدد

8 - استفاده از مزایای راه آهن و تجهیزات و امکانات مدرن تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی

9 - امکان واردات و بهره برداری ماشین آلات،‌ قطعات یدکی، وسایل نقلیه سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در منطقه

مزیتها و تسهیلات قانونی مناطق ویژه و آ زاد اقتصادی

1- امکان ورود و خروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت پردازش، تبدیل ، تکمیل و ...

2- معافیت از پرداخت حقوق ورودی کالا تولیدی در منطقه به هنگام ورود به کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بکار رفته در محصول تولیدی.

3- آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی با تضمین سرمایه های انجام شده و سود حاصل از آنها و آزادی کامل ورود و خروج سرمایه.

4- واگذاری و یا فروش تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به دیگران با استفاده از قبض قابل معامله.

5- صدور گواهی مبداء قابل پذیرش در کلیه بانکهای کشور.

6- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد اولیه جهت بکارگیری در منطقه.

7- امکان ترانزیت و صادرات مجدد برای کالاهای وارده به منطقه بدون تشریفات گمرکی.

مزیتهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

1- امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی به هر میزان.

2- معافیت مالیاتی ١٥ ساله بر درآمد و دارایی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی.

3- تضمین سرمایه گذاری خارجی و سود حاصل از آن در منطقه آزاد مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/80.

4- آزادی ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد مطابق قانون فوق.

5- ورود ماشین آلات، قطعات یدکی و وسایل نقلیه سرمایه ای، مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت های زیربنایی در منطقه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه.

6- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در آن.

7- امکان تاسیس بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه براساس مقررات مربوطه.

مزیتها و تسهیلات قانونی مناطق آزاد (بنادر انزلی و خرمشهر)

1- برخورداری از معافیت مالیاتی

2- امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

3- برخورداری از مقررات خاص کار و بیمه‌های اجتماعی در استخدام اتباع خارجی

4- امکان تأسیس و فعالیت موسسات کارگزاری بیمه، اعتباری و بانکی ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی

5- انجام کلیه معاملات و انتقالات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

6- تعیین نرخ خرید و فروش ارزها و تبدیل آنها به ریال امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت

7- امکان خرده‌فروشی کالا برای اتباع خارجی و ایرانی

8- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته‌شده در منطقه ازاد به داخل کشور به تناسب ارزش‌افزوده

9- صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی از منطقه آزاد